ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


ผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา

ผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศตามไปด้วย เช่น การมีฤดูหนาวที่สั้นลง และการมีฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น แต่ผล
กระทบอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนมาก คือ การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะวาตภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.
2541 เกิดพายุเฮอริเคนมิกช์ ทำให้ประชาชนในประเทศแถบอเมริกากลางเสียชีวิตกว่า
75,000 คน หรือการเกิดพายุเฮอร์ริเคนแคทริน่าที่พัดกระหน่ำชายฝั่งของมลรัฐ
หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ผู้คนสูญหาย ล้มตาย และไร้ที่อยู่อาศัยเป็น
จำนวนมากอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน
สำหรับในประเทศไทยเอง ได้ประสบกับวาตภัยและอุทกภัยที่ส่งผลเสียหาย
อย่างรุนแรงขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์น้ำท่วมและ
โคลนถล่มที่บ้านน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่บ้านแม่ระมาด จังหวัดตาก หรือ
เหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมหนักใน
47 จังหวัดของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็นต้น
ภาวะเช่นนี้ นอกจากจะทำให้รัฐบาลของหลายประเทศ ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณประเทศไปกับการฟื้นฟูบูรณะบ้านเมือง ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศ
เหล่านั้นจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งการฟื้นฟูผลกระทบประการหลังนี้
ยากกว่าการฟื้นฟูสภาพทางกายภาพและสภาพเศรษฐกิจหลายเท่ากล่าวโดยสรุป ก็คือ ภาวะที่โลกร้อนขึ้นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งบนโลก
ในภาพกว้างอย่างต่อเนื่อง แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งผลกระทบบางประการ นัก
วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจจะพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิของโลก แต่อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้ว “มนุษย์” จะเป็นผู้ได้รับผลพวงจาก
ภาวะดังกล่าวทั้งสิ้น ดังนั้น การรอคอยเพื่อพิสูจน์สาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้
จึงไม่สำคัญเท่ากับการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว โดยการร่วมกันแก้ไขการ
กระทำหรือกิจกรรมที่เราเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือของกลุ่มคนในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน
หลังคาบ้าน แหล่งสะสมความร้อนขนาดใหญ่
หลังคาเป็นส่วนสำคัญด้านแรกทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่ภายในบ้านให้พ้นจากภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบไปด้วย โครงหลังคา เชิงชาย ปั้นลม และกระเบื้องหลังคา โดยในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีพื้นที่รองรับแสงแดดอยู่เกือบตลอดทั้งวัน จนเกิดความร้อนสะสมใต้หลังคา แพร่กระจายไปยังห้องต่างๆภายในบ้าน จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดระบบหลังคาเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้
มาทำระบบหลังคาเย็นลดความร้อนกันเถอะ

• ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่ผนวกเข้ากับฉนวนกันความร้อนรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งออกแบบพิเศษให้ใช้งานได้ทั้งบ้านเก่าและบ้านที่กำลังปลูกสร้างใหม่ พร้อมคุณสมบัติป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 40 – 60 % อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง 30 – 40 % มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี ติดตั้งง่ายและสะดวก โดยวางตามระยะแปและจันทันใต้กระเบื้องหลังคา

• สำหรับฝ้าเชิงชาย เลือกใช้ฝ้าเชิงชายที่ทำจากวัสดุนำความร้อนต่ำ พร้อมมีรูระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทความร้อนภายในออกสู่ภายนอกได้อย่างสะดวก ลดการเกิดความร้อนสะสม
มองลึก ฝ้าเพดานบ้าน อันตรายจากเบื้องบน
การปกปิดโครงสร้างหลังคา ระบบเดินท่อ สายไฟต่างๆด้านบนเอาไว้ จะต้องพึ่งพาฝ้าเพดานเป็นตัวช่วยให้บ้านแลดูสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ นอกจากความสวยงามภายนอกที่เห็นได้แล้ว ยังเป็นตัวส่งผ่านความร้อนจากหลังคาแพร่กระจายไปสู่ห้องต่างๆภายในบ้าน  ลำพังวัสดุที่นำมาใช้ทำฝ้า อาทิ ไม้อัด , แผ่นยิปซั่มบอร์ด  หรือใครจะบอกว่าเอาเพียงแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน เพียงแผ่นเดียวติดตั้งใต้ฝ้าเพดานแล้วจะป้องกันความร้อนทำให้บ้านเย็นลง รับรองว่าไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่ช่วยป้องกันความร้อนแล้ว ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด
รับมือด้วยระบบฝ้าเพดานกันความร้อนแบบง่าย ๆ แต่สบายกระเป๋า

• เลือกใช้แผ่นฝ้าเพดานสำเร็จรูปที่ทำจากวัสดุนำความร้อนต่ำ สามารถระบายความร้อนได้ในตัว และปูฉนวนกันความร้อนหนา 3 นิ้วขึ้นไปเหนือฝ้าเพดาน หากบ้านเก่าฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าแขวนหรือแบบฉาบเรียบ ก็สามารถปูฉนวนกันความร้อนได้อย่างสะดวกและไม่มีปัญหาเช่นกัน ซึ่งฉนวนกันความร้อนในปัจจุบันนี้ถูกผลิตขึ้นให้สอดคล้องกับปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งบ้านเก่า และบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ โดยสามารถช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง พร้อมประหยัดพลังงานได้ถึง 47 %

ผนังบ้านหรือฝาผนัง ตัวอันตรายของบ้านร้อน ที่ไม่ควรมองข้าม
ผนังบ้านหรือผนังกั้นห้องเป็นส่วนประกอบของตัวบ้านที่แบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็นสัดส่วน นิยมก่อสร้างขึ้นจากวัสดุ อาทิ อิฐแดงหรืออิฐมอญ ,อิฐบล็อก ,กระเบื้องแผ่นเรียบ เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน ก่อสร้างง่าย และที่สำคัญราคาถูกกว่าอิฐมวนเบาและฝาผนังสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ แต่ปัญหาที่ตามก็คือผนังที่มีด้านถูกแสงแดดส่องในตอนกลางวันจะดูดซับและสะสมความร้อนมาคลายออกในเวลากลางคืน โดยเฉพาะพื้นที่ผนังในส่วนทิศตะวันตก และทิศเหนือ ซึ่งเป็นจุดที่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ตกกระทบกับผนังบ้านโดยตรง ทำให้ห้องต่างๆรวมไปถึงห้องนอนร้อนอบอ้าวมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว จนนอนไม่หลับต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศอีกตามเคย  สิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้งเพิ่มความร้อนให้กับอากาศบริเวณโดยรอบของบ้าน จากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และสุดท้ายก็คือค่าไฟฟ้าที่หายจากกระเป๋าเราเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ทำระบบผนังกันความร้อน ตัวช่วยบ้านเย็น

• สำหรับผนังทั้งที่มีด้านอยู่ภายนอกและภายในบ้าน ควรก่อด้วยอิฐมวนเบาหรือใช้ฝาผนังสำเร็จรูปนำความร้อนต่ำ ที่ปัจจุบันได้มีการนำฉนวนกันความร้อนมาผนวกเข้าไว้ด้านของผนังบ้านสำเร็จรูป ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แพ้งานผนังแบบก่ออิฐฉาบปูน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ไม่ดูดซับความร้อน เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการติดตั้ง แต่สำหรับผนังบ้านเก่า การแก้ไขโดยการทุบทิ้งแล้วทำใหม่ อาจทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก การปรับปรุงเฉพาะจุดที่เป็นปัญหา ต่อเติมด้วยการติดตั้งระบบผนังกันความร้อนซ้อนทับไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะเพิ่มศักยภาพการป้องกันความร้อนมากขึ้นถึง 87 % เมื่อเทียบกับผนังอิฐมอญแดง
สำหรับผู้ที่เคยเจอหรือกำลังเผชิญกับปัญหาบ้านร้อนดังกล่าว และต้องการขจัดความร้อนให้ออกจากบ้านไปแบบถาวร นอกจากจะสามารถจัดการแก้ใขกับแหล่งสะสมความร้อนในส่วนต่าง ๆ ของบ้านอย่างเป็นระบบดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว ปัจจุบันการพัฒนาวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาบ้านร้อนให้เป็นบ้านเย็นก็มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับการใช้งานได้จริง และสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ในราคาที่หลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ตามงบประมาณของลูกค้า แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจในฝีมือตนเอง และ กำลังมองหาตัวช่วยพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้องจากวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ที่สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาบ้านร้อนให้ถูกจุด และมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

เลือกใช้ฉนวนกันความร้อนแบบไหน

ฉนวนกันความร้อนเอสเอฟ อินซูเลชั่นเป็นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันร้อน คือเทคโนโลยีการฉีดฉนวนหรือโฟมกันความร้อนลงบนผิววัสดุ สารที่ใช้ฉีดเป็นฉนวนที่มีชื่อว่าโพลียูรีเทนโฟม( Polyurethane Foam) หรือโฟมกันความร้อนนั้นเองซึ่งเป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติโดยรวมกับฉนวนชนิดอื่นๆโดยทั่วไป  ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมจะไม่ดูดซับความชื้นสามารถป้องกันน้ำและกันความชื้นได้ แต่เนื่องจากฉนวนโพลียูรีเทนโฟมมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานานๆจะเปลี่ยนรูป แต่ในบ้านเราทั่วๆไปแล้วจะไม่มีอุณหภูมิสูงถึงขนานนั้นเลยก็ว่าได้ 
ซึ่งแบ่งได้ตามวัสดุที่ใช้ผลิต อาทิ วัสดุประเภทใยแร่ เช่น ใยหิน ใยแก้ว ,วัสดุประเภทเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ชานอ้อย ,วัสดุประเภทเซลล์ธรรมชาติ เช่น โฟมยาง โพลีสไตรีน และวัสดุประเภทเซลล์แร่ เช่น โฟมคอนกรีต เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน เพราะวัสดุที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตฉนวนแต่ละประเภท ล้วนมีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพป้องกันความร้อนแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ผลิต  ฉนวนกันความร้อนที่ดีมีคุณภาพ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• ผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันและสะท้อนความร้อนได้ดี  มีสาร HydroProtec ช่วยลดการอุ้มน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื่น ซึ่งอาจเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรค  อายุการใช้งานทนทานยาวนาน
• มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของฉนวนกันความร้อนประเภทใยแก้ว เป็นมิตรต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
• มีมาตราฐานคุณภาพรับรอง เป็นที่ยอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจที่ผู้ใช้งานจะได้รับ  <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.