ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


ฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น

ฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น

พ่นพียูโฟมเก็บความเย็น

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ( Polyurethane FOAM )  คือ โพลียูรีเทนโฟมถือเป็นฉนวนอีกประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นพลาสติกเหลวชนิดเทอร์โมเซ็ตติ้ง(Thermosetting) ที่นิยมนำมาใช้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆมากมายและแพร่หลายรวมทั้งงานประดิษฐ์ เช่นทำเลียนแบบไม้เทียน หรือทำกันชนรถยนต์ ส่วนประกอบภายในรถเช่น พวงมาลัยและแผงคอนโซล การทำขาเทียม และการสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ (เม็ดโฟมมีขนาดใหญ่กว่า) ตลอดจนการนำมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนฉนวนเก็บความเย็นของห้องเย็น มีลักษณะเป็นของเหลว 2ชนิด
ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่าโฟมขาว หรือ โพลีออล (Polyol)
ชนิดที่ 2 มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เรียกว่า โฟมดำ หรือ ไดไอโซไซยาเนต(Diisocyanate)
โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) เป็นกลุ่มโพลีเมอร์ ที่ใช้กันแพร่หลายเนื่องจากเป็นวัสดุยืดหยุ่น อ่อนนุ่มจนถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา

โพลียูรีเทนโฟม แบ่งออกเป็น 3กลุ่มด้วยกันคือ
1. โพลียูรีเทน  โฟมชนิดยืดหยุ่น (flexible polyurethane foam)
2. โพลียูรีเทน โฟมชนิดแข็ง  ( rigid polyurethane foam)
3.  อิลาสโตเมอร์ (  polyurethane elastomers)

พ่นโฟมเก็บความเย็น

พ่นโฟมเก็บความเย็นตู้คอนเทนเนอร์

ความหมายของ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวัตถุใดๆหรือการถ่ายเทความร้อน ( Heat Tranfer )ระหว่างวัตถุเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนมี 3 วิธี โดยอาจเกิดขึ้นได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆวิธีพร้อมกันได้แก่
- การนำความร้อน ( Conduction) คือปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่งหรือระหว่างวัตุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่จากบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุหภูมิต่ำกว่า โดยที่ตัวกลางไม่มีการเคลื่อนที่
- การพาความร้อน ( Convection) คือการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากที่สารใดสารหนี่งได้รับความร้อนแล้ว ความหนาแน่นของอนุภาคน้อยลงขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย ขณะเดียวกันตัวอื่นที่ยังไม่ได้รับความร้อนยังมีความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่า จะเคลื่อนมาแทนที่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสสารนั้นได้รับความร้อนทั่วกันจึงเรียกว่า”การพาความร้อน”
- การแผ่รังสีความร้อน ( Rediation)  คือการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากแหล่งความร้อนหนึ่งไปยังสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า การแผ่รังสีความร้อน

ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) หรือฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม (PUFoam) คือ   ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันร้อน คือเทคโนโลยีการฉีดฉนวนหรือโฟมกันความร้อนลงบนผิววัสดุ สารที่ใช้ฉีดเป็นฉนวนที่มีชื่อว่า”โพลียูรีเทนโฟม”( Polyurethane Foam) หรือโฟมกันความร้อนนั้นเองซึ่งเป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติโดยรวมกับฉนวนชนิดอื่นๆโดยทั่วไป  ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมจะไม่ดูดซับความชื้นสามารถป้องกันน้ำและกันความชื้นได้ แต่เนื่องจากฉนวนโพลียูรีเทนโฟมมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานานๆจะเปลี่ยนรูป แต่ในบ้านเราทั่วๆไปแล้วจะไม่มีอุณหภูมิสูงถึงขนานนั้นเลยก็ว่าได้   <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.