ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


ฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร

ฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร

ฉนวนกันความร้อน เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดภาวะความร้อน และการใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน อากาศร้อนอบอ้าวในอาคาร โรงงาน บ้านที่อยู่อาศัย จำเป้นที่ผุ้อยู่อาศัยจะต้องป้องกันและลดความร้อนให้กับตัวอาคารหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับรักษาอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในห้องให้อยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการลดความร้อน ก็คือเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนมากจึงทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น การใช้ฉนวนกันความร้อนเอสเอฟ อินซูเลชั่นเป็นวิธีลดความร้อนที่คุ้มค่ามากที่สุดเนื่องจากคุ้มค่าการติดตั้งช่วยลดพลังงานความร้อน ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมบนโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้บ้านร้อน โรงงานร้อน สำนักงานร้อน ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ลักษณะของฉนวนความร้อน เป็นแบบฉีดพ่น เป็นแผ่น เป็นม้วน เป็นฟอย เป็นต้น ฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติ เป็นวัสดุที่ป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อน ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉนวนความร้อนที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบา ภายในวัสดุประกอบด้วยฟองอากาศเล้กๆ เป็นเซลล์ปิดฟองอากาศเล็กๆมีคุณสมบัติตัวต้านทานความร้อน โดยเก็บพลังงานความร้อนที่ไหลผ่านไว้ภายใน  นอกจากนี้ยังเป้นการช่วยประหยัดพลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก็มากขึ้นด้วย เมื่อมีการใช้ฉนวนกันความร้อนทำให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลง เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงจึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกอย่างหนึ่ง

ฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ฉนวนกันความร้อนที่ดี ที่มีประสิทธิภาพต้องมีคุณสมบัติ ที่มีความสามารถในการต้านทานความร้อน ( Resistivity , R ) ค่าต้านความร้อนมาก ( R-Value ) กันความร้อนได้มาก ค่าต้านทานความร้อนจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ ค่าการนำความร้อนแบบเป็นส่วนกลับกัน คือค่า K ( Conductivity ) การนำความร้อนที่ต่ำ สื่อการนำความร้อนที่น้อย การ ส่งผ่านความร้อนที่ช้า (U-Value, ความร้อนที่ส่งผ่านวัสดุที่ช้า ) แต่ถึงกระนั้นก็ตามการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน ที่ดี ควรเลือกใช้ให้ถูกกับงาน หรือให้ถูกตรงกับวัตถุประสงค์ความประสงค์ของการใช้งานด้วย ประเภทการถ่ายเทรังสีความร้อนบนหลังคา ฉนวนกันความร้อน


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด  <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.