ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


คุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ

CELLULOSE FIBER ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ     

                                เซลลูโลส

ฉนวนเยื่อกระดาษ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัตถุดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อนได้ดี นอกจากนี้ CELLUOSE ยังมี ส่วนผสมของสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ Borax และ Boric Acid
Borax มีลักษณะเฉพาะในการป้องกัน มิให้เป็นแหล่งอาหารของ หนู แมลงสาบ มด ปลวก
Boric Acid มีส่วนช่วยในการชะลอการลุกลามของไฟ ในขณะที่เกิดอัคคีภัย
CELLULOSE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
CELLULOSE ฉนวนเยื่อกระดาษธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ระบบฉีดพ่นบนพื้นผิว โลหะ ไม้ เหล็ก และผิววัสดุอื่นๆได้ มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นได้ การฉีดพ่นCELLUOSEจะครอบคลุมทุกพื้นผิวทำให้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างหลังคา จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนและดูดซับเสียงได้ดี จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณใต้หลังคา โพรงผนัง บนฝ้า ของบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานสำนักงานและอาคารทั่วไป มีลักษณะขึ้นลงตามสถาปัตยกรรมของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี 
       CELLULOSE แบบแผ่น ใช้สำหรับอาคารที่ยังไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้ โดยนำไปปูบนฝ้าที่บาร์หรือฉาบเรียบ น้ำหนักเบากันความร้อนสูง
          การควบคุมอุณหภูมิ ( Temperature control ) เส้นใยของ CELLULOSE มีเส้นใยที่สานต่อกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบและลักษณะการจับตัวคล้ายปุยนุ่นซึ้งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้เป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย ช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย
          การควบคุมเสียง ( Acoustic control ) สิ่งที่โดนเด่นคือ ความสามารถในการดูดซับเสียงที่มีความถี่สูงได้รวมทั้งอุปกรณ์ดนตรี เครื่องกระจายเสียง และเสียงรบกวนดังๆจากภายนอกได้ดี คุณสมบัติพิเศษของฉนวนเยื่อกระดาษทำให้มีประสิทธิภาพของการดูดซับเสียงได้ในอัตราเฉลี่ย 75 % ขึ้นไปของผลรวมในการสะท้อนกลับของเสียงทั้งหมด ตลอดจนป้องเสียงฝนที่ตกกระทบใส่หลังคาเหล็กรีดลอนซึ้งวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้หลังคา เพดาน หรือผนัง และยังคงความสะดวกของการใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมสิ่งที่น่าสังเกตลักษณะพิเศษการดูดเสียง และลดทอนความรุนแรงของเสียงที่อาจทำให้ประสาทในการรับฟังเสียหาย
          การป้องกันเสียงเข้า-ออก ( Sound Transmition Class ) เมื่อฉีดพ่น CELLULOSE ที่ใต้หลังคาเหล็กจะช่วยลดเสียงฝนได้ถึง 17 เดซิเบล และสำหรับผนังเบาเมื่อพ่น CELLULOSE จะทำให้ลดเสียงได้กว่า 50 เดซิเบล
                    เหตุผลในการพิจารณาในการเลือกใช้ CELLULOSE FIBER
        * ไม่ลามไฟ (  Fire resistant ) : การป้องกันไฟ-ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่ทำให้ติดไปช้า
        * ไม่มีสารพิษเจือปน ( Non hazardous ) : ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม-ไม่ทำให้เกิดการละคายเคือง ไม่มีสารก่อมะเร็ง และไม่เป็นพิษ
       *  ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycled product ) : สนับสนุนอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ใหม่-ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
         *คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนสูง ( High thermal properties ) : เส้นใยที่โยงใยขัดกันเป็นโพรง ทำให้แน่ใจว่าเกิดความเย็น หรือเกิดความร้อนได้น้อยที่สุด
         * ควบคุมเสียงสะท้อนและลดระดับเสียงเล็ดลอดผ่าน ( Acoustic contron ) : อัตราการดูดซับเสียง (  NRC ) และระดับเสียงเล็ดลอดผ่านในอัตราที่สูง (  STC )
         * คุณประโยชน์ของการติดตั้งที่ไม่เกิดช่องว่างระหว่างฉนวน ( Monolithic application ) : ทำให้ประสิทธิภาพการกันความร้อน และดูดซับเสียงตลอดจนการลดระดับการเล็ดลอดของเสียงผ่านได้เป็นอย่างดี
         * การปรับปรุงและซ่อมแซม ( Renovation and retrofit ) : สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
         * น้ำหนักเบา ( Lightweight ) : มีความเบากว่าโครงสร้างตามแบบธรรมดา
          *ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ( Inhibit mould growth ) : ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา
        *  ต้านทานแมลง ( Insect resistant ) :ฉนวนเยื่อกระดาษ ทำให้แมลงไม่สามารถอาศัยอยู่ภายในและแพร่พันธุ์ได้ เช่นแมลงสาบ มดและแมลงอื่นๆ
        * ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (  Condensation contron ) สามารถควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ ฉนวนเยื่อกระดาษเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นตัวแยกความร้อนและความเย็นออกจากกัน จึงทำให้ไม่เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำ

CELLULOSE FIBER
ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ
ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษcellulose
ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ ทำจากเยื่อกระดาษ สามารถช่วยลดอุณภูมิภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียง
และลดเสียงสะท้อนได้ดีเหมาะสำหรับอาคารโรงงานโรงเรียนห้องอัดเสียง
เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพดาน และผนัง สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิว เช่น หลังคาเหล็ก หลังคากระเบื้อง คอนกรีต ยิบซั่มบอร์ด ไม้ เนื่องจากเป็นระบบเดียว ที่ใช้กาวชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆรองรับ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง
• เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 90% โดยหลังการติดตั้งฉนวน จะไม่มีช่องว่างหรือรอยต่อของฉนวนให้ความร้อนผ่านได้ และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดี ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 75%
• จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานโรงงาน โกดังสินค้า อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย  และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องประชุม โรงยิม ห้องซ้อมดนตรี และสถานบันเทิงต่างๆ 

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน
• สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90 %
• สามารถลดเสียงก้องได้ 75 % และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
• เมื่อติดตั้งฉนวนฯ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40 %
• สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก มีส่วนผสมของ BORIC ACID ได้ตามมาตรฐาน
• ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
• สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิววัสดุ โดยไม่มีปัญหาการหลุดร่วง
• ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
• ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา เพราะมีส่วนผสมของ BORAX
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด  <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.