ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


ฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน

  หมดปัญหาเรื่องบ้านร้อน โรงงานร้อน สำนักงานร้อน กันเสียงดัง  กันสนิม แก้ปัญหาโดยการใช้ฉนวนกันร้อน ฉนวนกันความร้อน ซึ่งการใช้ฉนวนกันความร้อนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฉนวนแบบมีมวลและฉนวนแบบสะท้อนความร้อน

1.ฉนวนกันความร้อนแบบมวล(MassInsulation)
หมายถึง วัสดุที่ใช้ป้องกันความร้อนที่ถ่ายเทผ่านวัสดุ โดยอาศัยความเป็นฉนวนของวัสดุที่มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อนที่สูงของตัววัสดุเองวัสดุส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเส้นใยมีโพรงหรือช่องกลางอาทิ ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass), ฉนวนใยหิน (Rock Fiber), ฉนวนใยเซลลูโลส(Cellulose Fiber), โฟมโพลียูรีเทน(Polyurethane Foam/PU), โฟมโพลีเอทธีลีน (Polyethelene Foam/PE)
   
                          ฉนวนใยเซลลูโลส                                           ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน
   
                                                        

 

                                                  

 

 

                          ฉนวนโฟมโพลีเอทธีลีน                                    ฉนวนใยแก้ว

2 ฉนวนกันความร้อนแบบสะท้อนความร้อน (Reflective Sheet)
หมายถึง วัสดุที่ใช้ป้องกันความร้อนที่ถ่ายเทผ่านวัสดุ โดยอาศัยคุณสมบัติการสะท้อนรังสีความร้อนของวัสดุ เพื่อที่จะลดค่าพลังงานความร้อนไม่ให้ถูกดูดซับ และทะลุผ่านเข้าไปในวัสดุ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง หรือมีผิวที่มีการสะท้อนสูง เช่น แผ่นอลูมินั่มฟอยล์ (Aluminium Foil Sheet) เซรามิคโค้ทติ้ง (Ceramic Coating) เป็นต้นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด  <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.