ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประเภทของพียูโฟม
bulletคุณสมบัติพิเศษของพียูโฟม
bulletความหมายของพียูโฟม
bulletประโยชน์ของพียูโฟม
dot
dot
bulletโพลียูรีเทน/โพลียูรีเทนโฟม/โพลียูรีเทนคืออะไร
bulletฉนวนเก็บความเย็น/ฉนวนกันความเย็น
bulletฉนวนความร้อน/พ่นพียูโฟม
bulletฉนวนกันความร้อนหลังคา/ฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
bulletสเปรย์โฟม/กันรั่ว/กันซึม/โพลียูรีเทน
bulletฉนวนกันสนิม/พ่นโฟมกันสนิม/ฉนวนป้องกันสนิม
bulletฉนวนหุ้มท่อ/ฉนวนหุ้มถัง
bulletพียูโฟม/ติดตั้งฉนวนกันความร้อน/โพลียูรีเทน
bulletพ่นโฟมกันร้อน/พียูโฟมกันร้อน/พ่นโฟมลดร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนประหยัดพลังงาน
bulletฉนวนกันโรงงานร้อน/ฉนวนกันบ้านร้อน/ฉนวนกันสำนักงานร้อน
bulletฉนวนกันความร้อน/ฉนวนกันร้อน/โฟมกันร้อน
dot
dot
bulletความหมายโพลียูเรีย
dot
ฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
dot
bulletความหมายสีกันร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletกันรั่ว/กันซึม
bulletสีประหยัดพลังงาน/สีกันร้อน
bulletข้อมูลเทคนิคสีเซรามิคโค้ตติ้ง
bulletสีเซรามิคโค้ตติ้งทำงานยังไง
bulletบ้านรั่ว/บ้านซึม
bulletสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง/สีสะท้อนความร้อน
dot
dot
bulletความหมายฉนวนกันร้อนพี.อี.โฟม
bulletโฟมพีอี/แผ่นฉนวนพีอี
bulletพีอีติดหลังคา/พีอีหุ้มท่อ
bulletฉนวนโฟม PE/Polyethelene Foam
bulletแผ่นฉนวนกันความร้อน PE/โฟมเคลือบฟอยล์ลดความร้อน
bulletฉนวนพีอีโฟม/ฉนวน PE FOAM
dot
ฉนวนเยื่อกระดาษ
dot
bulletดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง
bulletลดเสียงดัง/กันเสียง
bulletฉนวนกันร้อน/ฉนวนกันเย็น
bulletฉนวนกันเสียง/ฉนวนป้องกันเสียง/โฟมกันเสียง
bulletพ่นโฟมกันเสียง/พ่นโฟมกันบ้านร้อน
bulletคุณสมบัติฉนวนกันร้อนเยื่อกระดาษ
dot
dot
bulletฉนวนกันร้อนช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร
bulletการออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน
bulletภาวะโลกร้อน/โรงงานร้อน/บ้านร้อน/อาคารร้อน
bulletโลกร้อนเกิดจากอะไร
bulletผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อน/วิธีแก้ปัญหา
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน  ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันความร้อน กันรั่ว กันซึม
www.sf-foam.com


การออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันร้อน

การออกแบบระบบการทำงานของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนที่นำมาใช้งานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉะนั้นในการออกแบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน หน้าที่เหล่านี้คือ
    พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ในแง่เศรษฐศาสตร์
พลังงานที่ประหยัดได้ทั้งความร้อนหรือความเย็นในแง่เหตุผลกระบวนการผลิต
การรักษาอุณหภูมิที่ต้องการในห้อง  ภาชนะเก็บ  หรือท่อ
การหน่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาชนะเก็บ ท่อ หรือ วัสดุ
การป้องกันการควบแน่นของไอน้ำ ทั้งที่บริเวณผิวใน หรือผิวนอก
การจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่เผยของอุปกรณ์หรือท่อที่ร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อบุคลากร หรือป้องกันการเกิดประกายไฟ  การป้องกันไฟไหม้  โดยมากแล้วระบบฉนวนจะทำหน้าที่ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งหน้าที่ เช่น  ระบบฉนวนที่หุ้มบนภาชนะบรรจุที่อยู่ในกระบวนการผลืตจะทำหน้าที่รักษาพลังงาน คงอุณหภูมิที่ต้องการในภาชนะ   ป้องกันบุคลากรจากการถูกลวก และช่วยป้องกันไฟไหม้ด้วย การพิจารณาอย่างระมัดระวังตามหน้าที่เหล่านี้อาจทำให้เป็นไปได้ที่จะออกแบบระบบฉนวนระบบหนึ่งที่จะใช้งานได้มากกว่าหนึ่งจุดประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากระบบที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์เดียวเลย
นอกจากนี้ต้องตั้งเกณฑ์ออกไปอีกภายใต้สภาวะเฉพาะที่จะนำฉนวนไปใช้งานดังนี้
ตำบลที่ที่ระบบฉนวนจะถูกนำไปติดตั้ง
เป็นฉนวนในอาคารหรือห้องเย็น:เป็นฉนวนพื้น  ผนัง  หรือเพดาน
เป็นฉนวนภายในหรือเผยสู่ภายนอก หรือใช้งานทั้ง 2 ลักษณะ
เป็นลักษณะที่ติดตั้งในอาคารหรือนอกอาคาร(ฉนวนท่อ ท่อส่งลม อุปกรณ์ ภาชนะ)

ถ้าติดตั้งในอาคาร ควรทราบอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของสภาวะแวดล้อม  และถ้าการควบแน่นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องรู้ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้เกิดสภาวะควบแน่น  ถ้าแหล่งแผ่รังสีระดับสูง  อย่างเช่น เตาเผา หม้อไอน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ร้อน อยู่ในพื้นที่ควรมีการระบุไว้และจัดวางให้สัมพันธ์กับฉนวนที่ใช้หุ้มเพื่อป้องกันไฟไหม้
สำหรับกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร  ปัจจัยส่วนใหญ่เหมือนกัน  ยกเว้นจะมีปัจจัยเกี่ยวกับลมและการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ มาเกี่ยวข้องด้วย  และหากสภาวะการถ่ายเทความร้อนมีความสำคัญมากที่สุด   การออกแบบระบบฉนวนที่หุ้มท่อที่ร้อนภายใต้สภาวะฝนตก น้ำค้าง ต้องได้รับการพิจารณาด้วย
และถ้าระบบได้รับการติดตั้งใต้ดิน   ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงตลอดปีต้องถูกนำมาคิดด้วยถ้าระบบฉนวนต้องการที่จะใช้เพื่อป้องกันจากอุบัติเหตุไฟไหม้แล้ว  อุณหภูมิไฟไหม้ที่อาจจะเกิดจากเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ต้องเป็นอุณหภูมิที่ทราบค่าด้วย
สิ่งถัดมาคือการทราบค่าของห้องอุปกรณ์ภาชนะ หรือท่อที่ต้องการหุ้มฉนวน  โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้อุณหภูมิค่าเดียวในการออกแบบ  ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด  อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุด และจากอุณหภูมิเหล่านี้อาจจำเป็นต้องหาอุณหภูมิออกแบบ
ถ้าการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องแล้ว  เวลาที่คาดว่าอุณหภูมิของวัตถุที่หุ้มฉนวนจะลดลง ( หรือเพิ่มขึ้น ) สู่สภาวะสมดุลกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต้องทราบค่าควร
          ถ้าการปฏิบัติเป็นวัฏจักรแล้ว เวลาที่อุณหภูมิระดับต่ำและระดับสูง และเวลาที่อุณหภูมิจากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งที่ต้องทราบค่าชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด  <<<< บริษัท เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น  จำกัด>>>>

  ที่อยู่    เลขที่50/13   หมู่12   ถนน บางกรวย-ไทรน้อย

  ตำบล บางบัวทอง  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

              Tel:02-006-9609          Fax:02-006-9610 

 Hotline: 097-289-8787 (คุณสวิส)   083-245-3406 (คุณนุช)

.